diyarbakır haber alma merkezi

diyarbakır haber alma merkezi
diyarbakır haber alma merkezi

diyarbakır haber alma merkezi

GÖZLEM İSTASYONU NEDİR? Sistemlerin sadece sirenlerinin çalması ve lokal olarak uyarı sağlamasının yetersiz kalması neticesin de ALARM HABER ALMA MERKEZLERİ (Gözlem İstasyonu) ihtiyacını doğmuştur. Sistemin çalışma mantığı temel olarak aşağıdaki gibidir. Alarm haber alma merkezi (Gözlem İstasyonu) 24 saat çalışan…